PRIVĀTĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "KAMOLIŅŠ"

Āraišu iela 37

Rīga

27506295 : 26959311

info@kamolins.lv

bilde

Aktivitātes

Bērnudārza „Kamoliņš” audzēkņi apgūst sekojošas nodarbības:

Sociālās iemaņas un personības attīstība

Nodarbība bērniem veicina drošības sajūtas un pašapziņas veidošanos, kā arī rada bērnos pozitīvas emocijas.

Iepazīšanās ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm

Šajā nodarbībā bērni mācās izprast jēdzienu „mana” dzīvesvieta, iepazīstas ar nacionālo simboliku, kā arī mācās nosaukt un izprast lietas, parādības, objektus, to lietošanu un nepieciešamību.

Iepazīšanās ar dabas norisēm

Nodarbībā bērni attīsta prasmi vērot un apkopt augus, dzīvniekus, interesēties par tiem. Mācamies saskatīt un novērst nekārtības apkārtējā dabā, kā arī atpazīt dzīvniekus, putnus, kokus.

Runas attīstīšana. Folklora un daiļliteratūra

Šīs nodarbības attīsta artikulācijas aparātu ar dažādiem vingrinājumiem (mēles, pirkstu), kā arī aktivizē vārdu krājumā dažādus vārdus. Bērni mācās veidot gramatiski pareizus vārdus, vingrināt pareizi turēt zīmuli, skatīties grāmatas, saudzīgi izturēties pret tām. Vingrināmies skaitīt dzejoļus no galvas, apspēlējam pasakas, tautas dziesmas. Nodarbības notiek integrēti. Spēlējam dažādas pirkstiņrotaļas, kustību rotaļas, dziedam un dejojam.

Matemātika

Skaitam, atņemam, apgūstam un atpazīstam krāsas, ģeometriskās figūras. Atpazīstam diennakts daļas un gadalaikus.

Veidošana

Iepazīstamies ar dažādiem veidošanas materiāliem, vingrināmies veltnēt, veidot un savienot figūras, sakārtot savu darbavietu.

Aplicēšana

Mācāmies pareizi turēt līmes otiņu, uzklāt līmi un līmēt dažādas formas, figūras. Apgūstam plēšanas tehniku, vingrināmies griezt ar šķērēm.

Zīmēšana

Vingrināmies krāsot, izmantot zīmuļus, krāsas, flomāsterus. Zīmējam ar pirkstiem, plaukstām, otiņām. Izmantojam dažādus palīgmateriālus - auklu galus, vates kociņus, augu lapas, ziedus, spalvas utt.

Konstruēšana

Darbojamies ar dažādiem konstruēšanas materiāliem, būvējam celtnes.

Mājturība

Vingrināmies tīt, vīt. Veidojam iemaņas galda klāšanā, iepazīstam dažādus produktus, veltnējam mīklu, izspiežam ar formiņām cepumus.

Angļu valoda ar mūziku, kustībām un rotaļām „Happy Child” programmā

Pēdējie zinātniski pedagoģiskie pētījumi rāda, ka kritiskais vecums, kad bērns būtu jāiepazīstina ar svešvalodu, ir līdz astoņu gadu vecumam. Bērni valodu tver caur mīmiku un kustībām – dažkārt nepieciešama pavisam minimāla tulkošana, un ir liela iespējamība, ka vēlākos gados bērns svešvalodā runās tikpat kā dzimtajā valodā.

Pētījumi parāda, ka mūzika stimulē valodas iemācīšanos, paaugstina skaņu izšķirtspēju un palielina klausīšanās prasmes. Kā arī pašiem mazākiem bērniem, kas mācās caur kustībām, vēlāk novērojama daudz attīstītāka atmiņa.

Programma „Happy Child” ar mūziku, kustībām un rotaļām ļauj bērniem apgūt angļu valodu jautrā, interaktīvā vidē. Bērniem jau no 2,5 gadu vecuma ir iespēja apgūt angļu valodas pirmsākumus ar mūzikas un kustību palīdzību, kas atbilst starptautiskiem angļu valodas apguves standartiem.

Iknedēļas nodarbībās ir iekļautas dziesmas, pasakas, stāsti, dažādas aktivitātes un rotaļlietas, lai pēc iespējas interesantākā veidā iepazīstinātu bērnus ar angļu valodu. Lai bērnu izaugsme būtu straujāka, mēs iesaistām arī vecākus, uz e-pastu izsūtot informācijas lapas ar brīvā laika uzdevumiem angļu valodas zināšanu nostiprināšanai.

Angļu valodas nodarbība notiek vienu reizi nedēļā. Abonementa maksa – 13 eur mēnesī. Kavējumu gadījumā piemērojam atlaidi nākamā mēneša abonementa maksai.

Bērnudārzs „Kamoliņš” nodrošina iespēju apgūt angļu valodu „Happy Child” programmā jau četrus gadus.

Nodarbības „Kamoliņā” vada skolotāja Iveta Rozentāle, kura „Happy Child” kolektīvā strādā kopš 2013. gada. Iveta praksē pierādījusi sevi kā jauka un iejūtīga angļu valodas skolotāja, kuras galvenā pedagoga interese ir priecīgi bērni un interesantas nodarbības.

Tematiskie pasākumi

Bērnudārzā „Kamoliņš” regulāri organizējam svētkus un jautrus brīžus. Pie mums viesojas mākslinieki ar koncertiem un teātra uzvedumiem.

MĒNESIS TĒMA
Septembris Maizes svētki
Oktobris Rudentiņš - bagāts vīrs
Novembris Latvijas dzimšanas diena
Decembris "Ziemassvētki sabraukuši rakstītām kamanām"
Janvāris Ziemas izpriecas "Sniedziņš sniga, putināja"
Februāris Meteņi
Marts "Sanāciet, sīki putni!"
Aprīlis "Lieldieniņas braukšus brauca"
Maijs Mātes diena
Jūnijs "Nāc, nākdama, Jāņu diena!"