Maksa par bērna uzturēšanos bērnudārzā „Kamoliņš” ir 360,00 EUR mēnesī. Skatīt bērnudārza „Kamoliņš” priekšrocības

Maksa par bērnu ēdināšanu ir 4,00 EUR dienā (brokastis, pusdienas, launags). Uzzināt vairāk par ēdināšanas kvalitāti

Pie mums visi darba materiāli ir iekļauti cenā, par tiem nav jāmaksā papildus. Bērniem tiek iegādāts papīrs, kartons, plastilīns, līme, krītiņi, dažādas attīstošās spēles, rotaļlietas utt.

 

Maksa par bērna izglītošanu iestādē (mācību maksa) tiek samazināta, ņemot vērā:

  • noslēgtos līgumus starp pirmskolu un pašvaldībām par līdzfinansējuma piešķiršanu pēc deklarētās dzīves vietas*;
  • Pašvaldības līdzfinansējums .

 

* Pašvaldības līdzfinansējums un valsts dotācija tiek piešķirta bērnam, kas sasniedzis 1,6 gadu vecumu un atrodas pašvaldības bērnudārza rindā.

 

Skatīt bērnudārza „Kamoliņš” priekšrocības

Bērniem no 1,6 gadu vecuma papildus tiek nodrošinātas angļu valodas un ritmikas nodarbības.

 

Sazināties ar mums
Iet uz bērnudārza „Kamoliņš” sākumlapu